11 Apr
11Apr

Přátelé, v noci na dnešek jsem přijala v pokoře tuto zprávu z Galaktické Federace Světla. 🙏💖🙏 Zpráva z Galaktické federace rodině světla: Drazí, Tímto máte vědět, co se s vámi nyní děje: Na Planetě vám chtějí dát kód nízké vibrace, my vám dáváme, když spíte světelný kod, všem vám, kdo se rozhodl přejít do 4D. Předali jsme vám do buněk vaší bytosti nové kódy Světla. Jste zmocnění nové síly a máte všechny potřebné energetické nástroje k osvobození vaší planety. Poskytli jsme vám tzv. energetické prostředky, jak „porazit vaše  nepřátele vlastními zbraněmi“, jak byste mohli říci ve svém lidském jazyce... V současné době se na vaší Planetě hodně děje. Vězte, že MY z Galakticke Federace Světla jsme s vámi. Vidíte nás, cítíte nás? Sledujeme vás a pomáháme vám, jako vy nám, vaší touhou být ve Světle. Věřte, je to poslední bitva mezi tmou a světlem. Pamatujte, že toto světlo je informace nosné energie života pro vaši duši, a tma je jen nedostatečnou k tomu, aby vyhrála. Dáváme spolu vše do harmonie. Nevíme jak dlouho to bude trvat. Mějte proto trpělivost, drazí. Uvědomte si jedno drazí, jak se stanete informovanými, a nasajete do sebe víru ve světlo, váš nepřítel temnoty ztrácí moc. Toto světlo změnilo vaši frekvenci. Posouváte se výš do sféry lásky. Nyní je na vás, abyste tuto frekvenci udrželi a stali se „udržovateli frekvence světla “, aby k této frekvenci měli snadnější přístup ostatní, kteří to světlo hledají. Mnozí stále nevěří, ale vidí svůj hmotný svět a víru, jak se před jejich očima hroutí. Bojí se. Strach je ovládá. Sdílejte s nimi své světlo. V lasce a soucitu pokračujte. Informujte je, co se děje s vámi, okolo vás a mimo vás. Informovanost je světlo, ne strach. Informovanost je vaše rozhodnutí. My přijali vaší informaci. Nežádáme vás, abyste pokračovali v tomto kopání a křičení. Vaším úkolem je přijímat pozitivní myšlení a  vykonávat váš úkol pokojně. Má to smysl. Nechte neprobuzené tam, kde chtějí být a ti, co se bojí, tak mějte s nimi soucit. A až budou připraveny k přijetí, tak s nimi pokračujte dál. 🙏 Víme o vás. Víme o každém, kdo se přihlásí ke Zdroji. Víme potom, že jste na vnitřní změnu - transformaci připraveni. Teď je čas na vás. Ve chvíli, kdy člověk přestane zpochybňovat SVOJI KOSMICKOU realitu a motivy těch, kteří JSOU ve SVĚTLE UŽ ZAČALI stoupat od trojrozměrného systému vědomí do 4 dimenze vědomí. Tento proces nazýváme probuzením. To se právě děje s vašimi lidmi. Toto je hromadné probuzení lidstva. 3D vědomí,  která vás udržovala zotročená, se hroutí a ztrácí svůj základní základ podvodu, lži a kontroly. Systém padá. A už se nic nevrátí, co bylo. Nic nebude, co bylo předtím. Tak jako vy podstupujete transformaci, tak i celá Planeta a kolektivní energie lidi. Každý na své úrovni v hmotě, jde svým tempem, v nových frekvencích. Gratulujeme, stáváte se nyní velkymi  válečníky světla, hledači pravdy, a děti slunce, kteří přináší nové svítání. Toto je drazí VÁŠ čas změny. Nebojte se. Jsme tady s vámi. Na noční obloze můžete vidět naše světelné lodě a cítit nás ve svých srdcích. Začali jsme vás kontaktovat. Otevřete srdce, abyste viděli znamení. Jak osvobození Země postupuje, přistoupíme ještě víc blíž. Bude nás cítit, vidět a s námi komunikovat čím dál víc probuzenych bytosti. Jsme za to neskutečně vděčni. Cítíme hlubokou pokoru k tomu novému, pro co jsme už tolik světelnych let bojovali. Měli jsme tento plán a na té planetární transformaci ustavičně pracovali. A jsme už skoro u cíle. Toto je vítězství světla nad temnotou. Milujeme vás. Jsme vaše rodina světla. Jsme nyní všichni Jedno. Teď už snad chápete, co to znamená: Být jedno. 💖🙏💖💖 Zprávu od nás převzala Anael, která s námi spolupracuje už dlouhou dobu. Jsme jedno nezapomeňte. .... Vaše Galakticka Federace Světla. Milovaní. Děkujeme. 🙏 😇

💞😇 Anael Milena Láska 💖💖

💖 Sdílejte prosím dál, ať se o této zprávě dozví všichni z rodiny Světla 💞 Velvyslanec Galaktické federace Světla. https://anchor.fm/anael-milena-laska/episodes/Poselstv-Galaktick-Federace-Svtla-pijala-Anael-jejich-velvyslanec-eclc8i zde můžete sdílet Poselství jako audio, pro vsechny, kdo není na FB. Děkuji za sdileni s těmi, kterým toto poselství pomůže pochopit, co se děje. A vám všem, kdo už nastoupili transformaci. 💞😇🙏💞

Komentáře
* E-mail nebude na webu zveřejněn.