Moje poslání: LÉČÍM SVĚT. SPALUJI STARÉ. DÁVÁM ŘÁD A ENERGII NOVÉMU.

MÉ POSLÁNÍ: Léčitelka světlem a láskou (jasnovidka), terapeutka, spirituální koučka partnerství (dvojplamennů a karmických vztahů) a pracovní oblasti, šamanka, médium, spisovatelka, a režisérka.
DRAZÍ... Ano pracuji s elementy ohně a vody, jsou obojí ve mně a tak pracuji na své cestě Lécitelky. Léčím duši klientů, léčím lidí kolem, kde jsem nepřímo i přímo a léčím Planetu. 

Léčím svět, tak cítim své poslání  ❤


Mám vám pomáhat při hledání, při rozpomínání, při cestě k sobě samému, k vlastním otázkám, ke stopám lidského smyslu života a významu. ✨
Vůbec mou prvotní úlohou bylo a stále je urovnávání mé vlastní cesty, její vydláždění před příchodem hledajícího, odstraňování překážek z ní, pochopení a poznání samotné cesty a získání schopnosti klást otázky vhodným způsobem tak, aby byly zodpověditelné a ne zneužívání odpovědí jako měkkého polštáře pro Ego klienta, a tím současně jako údajné nalezení důvodu pro jeho ukončení putování. Přeji si, abyste putovali, jen vám to putováni zrychluji, zkracuji a hlavne OSVĚTLUJI... poté už je nutná vaše práce a vaše niterné pochopení SVÉ PRAVDY a CESTY... ❤
Mým ukolem je rovnež věnovat svůj duševní potenciál a duchovní síly stále svému vlastnímu rozvoji a zasvěcení významu vlastního bytí. Vyvijime se každý jinak, protože každý je v jiné etapě této hluboké cesty.
Já už jsem na ni 15 let. 

Vnitřní osobnost se na této cestě snaží nepodléhat svodům Ega, chápat je a zpracovávat je.
Jsme všichni JEDNO, tedy se navzájem léčíme a učíme a pokračujeme ke světlu.
Jsem šťastná, že jsem se nestala tou, kterou jsem se chtěla stát, ale šla... či musela jit dál... ❤
Byla a je to cesta svět(L)em, tmou - tedy vesmirem. ✨
A jsem poctěna, že ji sdílím s vámi, a vy se mnou... a mohu vám být průvodcem, terapeutem a léčitelem. Těšim se na další a další lidské cesty, ktere u mně najdou cil a pak novy směr...
Budete se vyvíjet a růst dál. Stáváte se otevřenějšími a tolerantnějšími, protože jste se probudili a konečně jste připraveni věnovat námahu pochopení minulosti svojí duše. A tak vám Mnemosyné, bohyně paměti, připravila poklad, který vás čeká na konci vaší cesty: duševní zdraví.
A je v něm ukryta i dobrá zvěst: Poznání sebe - svého PRAVÉHO JÁ a smyslu života - VAŠEHO POSLÁNÍ na Zemi.
Tak jest.
Namaste.
ANAEL ...
❤❤❤
Archanděl Anael ❤
❤❤❤
Na léčení volám své osobní ArchAndělé Anael a Azraela a Nanebevzaté Mistry /Ježiš, Buddha, Matka Marie, Kali, Osiris a Isis, St. Germain, Sv. František z Assisi, Mojžiš a další. S Archanděly Michaela, Gabriela, Rafaela, Zadkiela, Uriela, Ariela, Šamuela, Raziela a Metantrona.
Ve svém intenzivním spojení s přírodou a džunglí pracuji také se sestrou Ayahuwascou, která mi v džungli řekla, že jsem ONA. Poslouchám ji a jsem ve službách mé sestry Ayahowascy při ceremoniích.
Pracuji z žabičkou KAMBO a děkuji ji za to, že tu je pro lidi jim pomoci se závažnými nemocemi.
S medicinou džungle a s energii Zdroje a Archandělů jsem tu - skrz mě - máte možnosti na cestě k vyléčení vaší duše, KARMY a fyzických BOLESTÍ.
Abyste se u mě - u nás mohli vy-léčit musíte věřit Andělům, a už s nimi být v kontaktu a věřit v minulé životy.


Léčim s dvojplameny - Archanděly Anael a Azraelem, Anael je / Archandělem lásky, harmonie, a kreativity (léčim prevážne prvni, druhou a třetí čakru). Archanděl Azrael je Anděl smrti, znovuzrozeni, a zprostředkovatel s mrtvými a nemocnými.
Archanděl Anael (i Haniel) přináší uklidněni od bolesti a utrpení.
Archanděl Azrael je AA smrti, ukončení bolesti a utrpení buď smrtí nebo karmickým odstřihnutím, v tom pomáhá Anael. Mohu se také spojit také s vašim zesnulými, pokud s nimi chcete mluvit.
Klientovi dodávám jako médium světla a lásky z Univerza samotnou infúzi lásky a světla, po které je osobně připraven dál kráčet a následovat tak i mé vedení až dosáhne své vlastní spirituální uvědomělosti.


ANAEL a AZRAEL jsou mymi vnitřními dvojplameny, kteří vás léčí v symbioze lásky a smrti.
Medicinou džungle se tak spojujete se svým přirozeným napojení na přírodu.
❤❤❤

❤❤❤

Od roku 2018 jsem na své spirituální cestě po Střední a Jižní Americe (Mexiku, Peru a Bolívii).
V Peru jsem prohloubila své léčitelské schopnosti jako šamanka či léčitelka praktikuji nyní léčení mediciny džungle posvátné žabičky Kambo.
Vedu on/offline workshopy, semináře, meditace a ceremonie Ayahuwasca a San Pedro.
V Peru jsem strávila 7 měsíců mezi energiemi a životem Posvátného Údolí a džungle u Amazonky.
Svůj život od té doby dělím mezi životem v USA/Los Angeles a PERU - Posvátné Údolí a džungle v Iquitosu/Amazonka.
Žila či jsem v Německu (14 let) a Egyptě (1 rok), cestovala po celé Evropě, v Rusku, v Maroku, Guatemale, Mexiku, Kanadě, Indii a Nepálu.
Všechny cesty vedly hlavně v poznání sebe, nejen světa a památek. Cestuji, protože je to moje poslání.
Léčím svět.
Léčivé konzultace a léčení mám v českém, anglickém, německém, franzouzském a španělském jazyce.

❤❤❤
Ve svém léčení a působení na svých cestách k vám přinášim věčné světlo a lásku.


Pokud jsem v ČR tak osobně, jinak v online léčivé konzultaci se spojuji přes Archanděly Anael a Azraela, ti jsou mými vnitřnimi Dvojplameny a dalšími Archanděly, kteřé jsou s vámi.
Léčím zcela hlubokým vhledem i do vašich minulých životů vám následně mohu pomoci se vymanit z karmického zacykleni a tak se karmicky osvobodit od karmické zatěže - dluhu.
Našíim cílem je VÁS TRVALE VYLÉČIT a vést vás ve spirituálním napojení se Zdrojem do sebe-lásky a sebehodnoty. Naše léčení je pouze v LÁSCE a SVĚTLE.
Tak obracím a měnim veškerou vaši vnitřni tmu_noc duše, negativní entitu, démony, či negativní karmickou energii a ducha do lásky a světla.
Posvátný je moment, kdy svým vhledem vám pomohu osvětlit vaše karmické zacyklení ve vašem životě a i s partnerem a rodinou a vidět řešeni k vyléčení.
Energeticky - po několik sezení či velkém odblokování - vám pomohu se od zacyklení trvale osvobodit, samozřejmě za vaši VÍRY a spolupráce.
Vaše POZITIVNÍ vnitřní. naladěni a pevné nastavení o vašem uzdravení a víra v nový lepší život je předpokladem vás vyléčit.

Ve velkém léčení vás spojím s vaší srdeční čakrou, minulým životem, s entitami, které vám ztěžují život a v šamansko- andělském napojení spolu s Archanděly a s hudebními instrumenty z Peru vás vy-léčím do radosti a lásky. Již mám za sebou mnoho úspěšných léčeni. viz reference.
Také vyčistim vaše čakry ... rozproudím tělo do NOVÉHO ŽIVOTA a PROGRAMU ŠTĚSTÍ.
Změna programu je základem léčeni.
Změnim váš starý program danný rodiči a take karmicky, na NOVÝ.

❤❤❤

Je úžasné, jak online konzultace, léčení funguje... Ten, kdo je ke mně veden Anděly, tak je jedno, zda se spojíme osobně či online. Nejdůležitější je naše napojení a energie, kterou kontaktem přenáším na vás. Nepotřebuji vás ani vidět, prostě ČTU vaši DUŠI energeticky. Nepotřebuji ani datum narozeni, ani partnera či rodiny, podle toho na koho se ptáte a potřebujete jim pomoci. Stačí mi se s vámi spojit, vy mi dáte svolení vstoupit do vaší duše a pokud mi ho dají i Andělé mohu začít.
Díky mé silné jaznozřivosti během konzultace vám terapeuticky osvětlím otázky na váš život, partnerství či práci.
Léčím také fyzickou bolest (artitridu, alzheimerovu nemoc, bolest zad apod.) či deprese medicínou džungle: Kambo. Více se dozvíte v sekci Služby.
Vy jako můj klient mi projevíte pokud možno hlubokou důvěru a ta je základem léčení.
V serii léčení se mnou spolupracujete a tak jste odhodláni svůj život natrvalo změnit - měníme spolu starý rodinný program na nový - pouze VÁŠ.
Uzdravujete se medicinou džungle, v ceremoniich Ayahuwasky a San Pedro se spojujete sami se sebou. Dostáváte vedení k sobě - odpovědi na otázky: KDO JSEM?
Toto léčení ve spojení s Archanděly a Medicinou džungle považuji za vysoce posvátné.
VAŠE BUDOUCNOST:
Všichni kdo prošli mým - naším léčením jsou navždy požehnání láskou a světlem s ARCHANDĚLEM ANAEL a mojí družinou Andělů vždy ve spojeni s Archandelem Anael popř. s Archandělem Azraelem.
Všichni, kdo se jednou nechali vést Ayahuwaskou či San Pedrem v ceremonii, a uslyšeli její rady a měli o sobě a svém životě VIZE, už navždy budou spojení s tímto pravěkým duchem džungle, jehož posláním je pomoct lidem, stejně jako to děla žabička Kambo.
....
To je náš svět a život. Dualita.
Já vás povedu do JEDNOTY.
Bolest musí zemřít, aby přišla nová energie a tou je v mém léčení: LÁSKA.

❤❤❤
Klaním se Univerzu za požehnání, které mám jako léčitelka. ❤
Posvátná medicina - Posvátné vedení Vesmíru - Posvátné mé léčení - Posvátné znovuzrození vaše.
❤ Ctím sebe a citim se být s Vesmírem a Džungli zcela v symbioze. ❤
Děkuji za vaši důvěru a za odhodlání jít cestou lásky, svět potřebuje víc lidi v lásce, tak i VY potřebujete konečně harmonii, klid, lásku a štěsti v životě.
🙏Amen 🙏
Ptejte se, co potřebujete vědět, napište ohledě konzultace sem do zpráv či na email: lovelightanael@gmail.com
Příběh kosmické dívky Anael si můžete přečíst zde: https://www.terapielecenianael.com/blog/pŘibĚh-kosmickÉ-dÍvky-anael
S láskou a ve světle 

ANAEL ❤️